RAZVOJ NAPREDNIH VISOKO-TEHNOLOŠKIh POSLOVNIH REŠITEV

Poslovne rešitve za prihodnje tehnologije

Raziskave in razvoj za nove poslovne modele in informacijsko-komunikacijske tehnologije

Naš glavni fokus so tržni segmenti z nizkim do zmernim sprejemanjem tehnoloških rešitev, kot so turizem, gospodarske javne službe, zdravstveno varstvo, finančni trgi, trajnostna energija, mobilnosti, ipd. Ponujamo vam visoko-tehnološke rešitve, kot so tehnologija »blockchain«, analize podatkov in prediktivno modeliranje. Poleg tega uvajamo nove rešitve v avtomatizirane in inovativne poslovne modele, ki so podprti z našimi lastnimi rešitvami.

preberi več:
Hi-Tech Rešitve

POSLOVNE REŠITVE ZA AVTOMATIZACIJO TRŽENJA ESTETsKE IN SPLOŠNE KIRURGIJE

»Get-More-Patients,« je zasnovana za zasebne estetske klinike in prinaša veliko novih pacientov s pomočjo naprednih trženjskih procesov in poznavanja sodobnih oglaševalskih načel.

Po podpisu pogodbe z nami, bodo v nekaj mesecih k vam prihajali novi pacienti. V teh mesecih za vas v vaši regiji vzpostavimo profesionalni KLICNI CENTER in optimiziramo PROCES ISKANJA novih pacientov, ki je prilagojen vašemu podjetju.
Poslovna rešitev

Rezultate zagotavlja naš poslovni model, kar potrjujejo tudi naše mednarodne reference. V sodelovanju z nami, se prepoznavnost vaših storitev estetske kirurgije občutno poveča. Da vam olajšamo vašo odločitev, naj vam povemo, da nam za naše storitve plačate, ko izpolnimo svoje obljube, s tem pa nimate nikakršnih začetnih stroškov.

več:
get-more-patients.com

POSLOVNE REŠITVE ZA ZDRAVSTVENI TURIZEM

Zdravstveni turizem je ena najhitreje rastočih vej turizma in lahko prinese dodaten prihodek klinikam za estetsko kirurgijo. Svetovni trg se ponaša s 7 % rastjo, saj vse več pacientov išče cenovno dostopne in zanesljive rešitve za svoje estetske posege.

Turizem

Visoko dodana vrednost in 5 zvezdično doživetje za vse naše obiskovalce je najpomembnejši cilj našega podjetja. Razumevanje osnovnih potreb pacientov je način za dosego tega cilja. Osredotočeni smo na ustvarjanje močnih tržnih raziskovalnih orodij na področju zdravstvenega turizma in organizacijo obiska pri najboljših estetskih kirurgih v Sloveniji, za vse, ki si želijo najsodobnejše individualne estetske rešitve, po dostopni ceni.

Naše podjetje je razvilo napredne rešitve za privabljanje tujih strank v estetske klinike in pomoč pri višanju prihodkov in dobička. To zagotavljamo s kombinacijo spletnih in ne-spletnih dejavnosti.

Tudi majhen trg, kot je Slovenija, je lahko privlačen za tujce, če z njim pravilno upravljamo. Skozi naš sistem zagotavljamo, da se že več kot 200 pacientov letno iz Italije, udeleži estetskih posegov v Sloveniji.

za več informacij:
aestheticholidays.com

NOVI POSLOVNI MODELI V IZOBRAŽEVALNEM TURIZMU

Hitro rastoči del našega poslovanjeje organizacija izobraževanj za specialiste estetke kirurgije. Našemu programu za učenje novih veščin in sodobnih tehnik, ter razširitev znanja na področju estetke kirurgije, se pridružuje vse več estetskih kirurgov in celega sveta.

Nova znanja in razširitev obstoječih, pridobivate s predstavitvijo postopkov v živo. Takšne izkušnje vam lahko pomagajo, da se izognete zapletom med in po posegu. Ponujamo vam tri različna izobraževanja. Vsako izobraževanje traja 2 celotna dneva, z opazovanjem 4 različnih operacij.

Program vključuje
Seznanitev z najnovejšimi tehnikami v estetski kirurgijiPriprava in razlaga postopka operacije.Pred-operativna obravnava pacientov, z mentorjem
Opazovanje operacije v živo, z mentorjemPo-operativna obravnava pacientov, z mentorjemNastanitev v hotelu Obroki in odmoriBrezplačen najem avtomobila v času programa

Za več informacij obiščite stran:
iastc.org

GreenInvestTech

GreenInvestTech je platforma za podporo investicijam in souporabo fotovoltaičnih elektrarn in električnih polnilnic. 

Namen izvedbe projekta je reševati izziv, kako stanovalcem v večstanovanjskih stavbah - lovnih stavb, ki so do sedaj zaradi zapletenosti odnosov bile neprimerne za postavitev fotovoltaičnih elektrarn, to omogočiti.

Na področju polnilnic za električne avtomobile pa prepoznavamo poslovno priložnost v tem, da prebivalcem večstanovanjskih zgradb omogočimo enostavno investiranje v skupno polnilno infrastrukturo, ki si jo bodo lahko medsebojno delili in si tudi transparentno delili stroške.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si/).

PLATFORMA CES

CES Platforma - Platforma za skupnostno hranjenje energije (Community Energy Storage -
CES) bo omogočala enostavno in transparentno sodelovanje deležnikov pri investiranju. CES
Platforma predstavlja povsem nov način urejanja medsebojnih odnosov pri investiranju ter
uvaja revolucionaren način digitalizacije lastništva na področje hranilnikov energije. Z
uvajanjem avtonomno se izvajajočih pametnih pogodb in enostavnim sklepanjem in
urejanjem odnosov med investitorji ter prenosljivostjo deležev lastništva predstavlja znaten
tehnološki preskok. S sprotnim in nespremenljivim zapisom podatkov pa omogoča
transparentnost in avtomatizacijo obračunov. 

Dolgoročni namen projekta je CES Platformo uveljaviti kot eno izmed vodilnih tehnologij pri investiranju v skupnostne hranilnike energije in jo skupaj s produktom GIT, ki omogoča
skupinsko investiranje v fotovoltaične elektrarne in električne polnilnice, tržiti kot celovito
rešitev za skupinsko investiranje v energetsko infrastrukturo za energetske skupnosti.
 
Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (https://www.eu-skladi.si).

Smart PRM

Rezultat projekta Inteligentni sistem za upravljanje odnosov s pacienti, bo tehnološko
napredna rešitev,
ki se celovito uvršča na fokusno področje Zdravje in podpodročja Pametni
sistemi integriranega zdravstva in oskrbe ter Digitalno zdravstvo. Na prvo podpodročje serešitev uvršča skozi razvoj in implementacijo modula za izvajanje spletnih zdravstvenih
posvetov ter izmenjavo zdravstvenih podatkov, kar se sklada z načeli telemedicine.

Dolgoročni namen projekta je vzpostavitev pametnega sistema integriranega zdravstva in
razvoj rešitev za telemedicinsko obdelavo. Storitev bo skladna s standardi varstva osebnih
podatkov, izmenjava podatkov bo varna, pacientova zasebnost bo zagotovljena. Dosežene
varnostne in tehnološke karakteristike rešitve bodo po izvedbi projekta omogočale vpeljavo
EHR (elektronske zdravstvene kartoteke) za digitalno izmenjavo ter hrambo pacientovih
podatkov.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (
https://www.eu-skladi.si).

Digitalna preobrazba podjetja Emazing

Namen in cilj operacije je digitalizacija in avtomizacijainternih procesov in dodatna nadgradnja naših digitalnih produktov. Transformirali bomo podatkovni, procesni, strateški, prodajni in kadrovski slojorganizacije.


Naložbo sofinacirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo Covid-19.

Razvoj celostne grafične podobe in uporabniške izkušnje za sistem PRM

Namen projekta je bistveno izboljšati uporabniško izkušnjo sistema SmartPRM za upravljanje strank za zdravstvene institucije, ter vzpostaviti prepoznavno grafično podobo za komercializacijo in širjenje trga. Del projekta je namenjen komercializaciji sistema SmartPRM in pripravi komercialnega materiala na podlagi definirane uporabniške izkušnje. Cilj projekta je uporabiti vsebine grafičnega oblikovanja za izdelavo izvrstne uporabniške izkušnje platforme SmartPRM.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (
https://www.eu-skladi.si).

Razvoj rešitve za skupinske investicije v OVE na podlagi decentraliziranih avtonomnih organizacij (EnerDAO)

Cilj projekta je razvojplatforme za skupne investicije v električne elektrarne velike moči (>100kW) na podlagi tokenizacije sredstev in decentraliziranih avtonomnihorganizacij (DAO), zagotavljanje skladnosti takšnega sistema z regulativo inrazvoj poslovnega modela, ki je sestavni del sistema. Sistem EnerDAO boomogočal tokenizacijo sredstev, enostavno deljenje investicije v elektrarno namanjše deleže in na decentraliziran način ureja delitev obveznosti in koristimed vlagatelje. Za razvijalce projektov sončnih elektrarn bo omogočalfinanciranje investicij po modelu crowdfunding. Druga ključna inovacija sistemaje model DAO (decentralizirana avtonomna organizacija), ki omogoča drugačnoureditev družbenih odnosov z decentraliziranim upravljanjem z investicijo in enostavnim sprejemanje odločitev glede na pred-definirane procese.

Skupna vrednost projekta: 541.233,35 EUR
Višina financiranja: 299.250,08 EUR

Konzorcijski partnerji:
- Emazing d.o.o.
- Kalmia d.o.o.

Operacija je bila zasofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojneprojekte NOO« (JR RRI NOO).

Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financiraEvropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

Sistem za upravljanje z energijo  na domu s pomočjo blockchain tehnologije zapodporo pri prehodu na pametno energijo (HEMS-Chain)

Cilj projekta HEMS-Chain je razviti inovativensistem za upravljanje z energijo na domu v cilju uravnavanja profila električneobremenitve in pametno upravljanje porabe energije ter porazdeljene proizvodnjeiz obnovljivih virov. Namen projekta je razviti razširljiv (scalable) sistem zauporabo v stanovanjskih okoljih, ki omogoča vzpostavitev pametnih mikroomrežjijin energetskih skupnosti.

Projekt seizvaja v okviru Javnega razpisa Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA ki gaje objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Naložbosofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Sistem za spremljanje in optimizacijo rabe energije in vode v večstanovanjskih stavbah(iEnergy)

V okviru projekta bomo razvili inteligentno platformo za monitoring in optimizacijo porabe vode, plina, toplote in električne energije v več stanovanjskihstavbah (iEnergy). Vključevala bo funkcijske module za agregacijo masovnih podatkov o obratovanju stavb, modul za monitoring in analitiko porabe ter modulza interaktivno upravljanje s porabo. Rešitev je osnovana na najnovejših raziskavah na področju BEMS sistemov, njena ključna lastnost pa je, da se namesto na samo delovanje stavbe, osredotoča na največje porabnike v stavbah –ljudi. Platforma bo s svojo napredno analitiko v veliko pomoč uporabnikom in dobaviteljem vode in energije pri zaznavanju izgub na inštalaciji. Uvedba energijsko varčnejšega koncentratorja z direktno priključitvijo na števec/delilnik in neprestano oddaljeno spremljanje njihovega delovanja bo olajšalo sam proces vzdrževanja ter vplivalo na prihajajočo zakonodajo o podaljšanju uporabne dobe števcev/delilnikov.

Skupna vrednost projekta: 1.837.503,19 EUR
Višina sofinanciranja: 997.958,31 EUR

Konzorcijski partnerji:
- Imagine d.o.o.
- SP Lendava d.o.o.
- EMAZING d.o.o.
- LOOP SKUPINA, d.o.o.
- RIS INŽENIRING d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za »okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti« (JR DEMO PILOTI NOO).

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

TRAJNOSTNA POLITIKA PODJETJA

V podjetju Emazing smo zavezani k trajnostni politiki ohranjanja naravnega in družbenega okolja in uporabe zelene energije. K tem spodbujamo tudi naše poslovne partnerje in ustvarjamo večjo ozaveščenost med svojimi gosti.

PREBERI VEČ