TRAJNOSTNA POLITIKA PODJETJA

OKOLJSKA POLITIKA

V našem podjetju smo zavezani k varovanju okolja in zmanjševanja negativnih vplivov našega poslovanja na okolje. Spoštujemo okoljevarstveno zakonodajo, spremljamo vplive naše dejavnosti na okolje, zaposlene osveščamo o naši okoljski politiki ter njihovi vlogi pri tem in spodbujamo trajnostno mobilnost med zaposlenimi.

POLITIKA RAVNANJA Z ZAPOSLENIMI

Naši zaposleni so naša največja vrednost, zato jih cenimo in z njimi spoštljivo ravnamo.
Spoštujemo človekove pravice in ne dopuščamo diskriminacije glede na spol, starost, spolno usmerjenost, raso, verska prepričanja, kultura ali bolezen. V skladu z zmožnostmi zaposlujemo lokalno prebivalstvo in jim omogočamo redno izobraževanje in usposabljanje.

NABAVNA POLITKA

V našem podjetju cenimo lokalne in slovenske proizvajalce, pridelovalce in ponudnike
storitev, saj se zavedamo, da z nakupom lokalnih izdelkov in storitev pripomoremo k
dobrobiti lokalne skupnosti. Pri nakupu izdelkov v skladu z zmožnostmi dajemo prednost izdelkom, ki so izdelani iz recikliranih materialov ali jih je mogoče reciklirati in so okoljsko odgovorni.

TRAJNOSTNO POROČILO 2019
TRAJNOSTNO POROČILO 2021